Изтеглете мобилното приложение - Higosense

Изтеглете мобилното приложение


Higo® за домашна употреба

Позволява да снемете задълбочена медицинска анамнеза (обща и болестна), без която диагнозата не би била възможна. Освен това позволява да управлявате историята на прегледите, да ги планирате, да комуникирате с лекаря и да събирате и изпращате различна информация, необходима за поставяне на диагноза.

Мобилно приложение Higo®


Higo®PRO за професионална употреба

На медицински сестри, парамедици и лекари доставяме устройството Higo®, което заедно с мобилното приложение подобрява медицинските процеси в болници, медицински кабинети, училища, детски градини и ясли, както и за медицински грижи в извънболнични условия и по домовете.

Мобилно приложение Higo®PRO