Pobierz aplikację mobilną - Higosense

Pobierz aplikację mobilną


Higo® dla zastosowań domowych

Umożliwia przeprowadzenie dokładnego wywiadu medycznego (ogólnego i chorobowego), bez którego diagnoza nie byłaby możliwa. Pozwala także na zarządzanie historią badań, ich planowanie, komunikację z lekarzem i zebranie oraz przesłanie różnych informacji potrzebnych do postawienia diagnozy.

Aplikacja Higo®


Higo®PRO dla zastosowań profesjonalych

Pielęgniarkom, ratownikom i lekarzom dostarczamy urządzenie Higo®, które we współpracy z aplikacją mobilną usprawnia procesy medyczne w szpitalach, gabinetach medycznych, szkołach, przedszkolach i żłobkach oraz w wyjazdowej i środowiskowej opiece medycznej.

Aplikacja Higo®PRO