Pobierz aplikację mobilną - Higosense

Pobierz aplikację mobilną


Higo® dla zastosowań domowych

Umożliwia przeprowadzenie dokładnego wywiadu medycznego (ogólnego i chorobowego), bez którego diagnoza nie byłaby możliwa. Pozwala także na zarządzanie historią badań, ich planowanie, komunikację z lekarzem i zebranie oraz przesłanie różnych informacji potrzebnych do postawienia diagnozy.

Aplikacja Higo®


Higo®PRO dla zastosowań profesjonalnych

Pielęgniarkom, ratownikom i lekarzom dostarczamy urządzenie Higo®, które we współpracy z aplikacją mobilną usprawnia procesy medyczne w szpitalach, gabinetach medycznych, szkołach, przedszkolach i żłobkach oraz w wyjazdowej i środowiskowej opiece medycznej.

Aplikacja Higo®PRO


Domowa Opieka Medyczna dla Pacjentów uczestniczących w programie pilotażowym SmartDoktor

Aplikacja jest skierowana do Pacjentów znajdujących się pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach poradni gruźlicy i chorób płuc, otolaryngologii dziecięcej, alergologii dla dzieci oraz immunologii.

Aplikacja Domowa Opieka Medyczna